Pambungad na pananalita para sa CMC Month

Pambungad na Pananalita

UP College of Mass Communication (CMC) Month
Auditorium, Marso 4, 2015

rp_CMC-at-50-logo-19-May-2014-300x234.jpgPangulong Alfredo Pascual, Tsanselor Michael Tan, Dekano Roland Tolentino, mga alumni, kawani, REPS, guro at estudyanteng beki at hindi beki…

Mula sa kolehiyong nagtataguyod ng midyang malaya’t mapagpalaya, isang mapagpalang pagbati sa ating lahat.

Ang dating CMC Week tuwing unang linggo ng Marso, ngayon ay CMC Month na. Para din itong Linggo ng Wika na naging Buwan ng Wika sa pagsapit ng Agosto. At para sa katulad kong nag-aral mula Kindergarten hanggang High School sa isang sagrado Katolikong eskuwelahan, puwede ring ikumpara ang Marso ng ating Kolehiyo sa Oktubre ng mga relihiyoso – ang Month of the Holy Rosary!

Sa aking opinyon, may praktikal na dahilan ang matagalang pagdiriwang. Para sa Kolehiyong napakaraming aktibong indibidwal at organisasyon, para sa Kolehiyong may mga guro, estudyante, kawani, REPS at alumni na namumutiktik sa mga ideya, hindi na sapat ang lima o anim na araw para ipatupad ang mahahalagang aktibidad. Mas kinakailangan ang buong buwan ng Marso ngayong taon dahil ipagdiriwang na rin natin ang ikalimampung anibersaryo ng Kolehiyo sa ika-labingsiyam ng Hunyo, o tatlong buwan mula ngayon.

Opo, matanda na ang Kolehiyo at mayaman na ang kasaysayan nito. Ang dating Institute of Mass Communication na mayroon lang isang programa (Peryodismo) ay mayroon nang apat na undergraduate degree programs, apat na Master’s degree programs at dalawang doctoral programs. Sa ngayon, ang populasyon ng ating mga estudyante ay nasa 1,087 – 77 porsiyento ay nasa antas batsilyer, samantalang 23 porsiyento naman ang nasa antas master at doctoral.

Tatlong departamento ang tinaguriang Centers of Excellence ng Commission on Higher Education (CHED) – Journalism, Broadcast Communication at Communication Research na kamakailan lang ay recipient ng Philippine Quill Awards para sa mahusay na pag-oorganisa nito ng National Communication Research Conference. Para naman sa nag-iisang institute ng Kolehiyo, ang UP Film Institute, ito ang natatanging internationally accredited na institusyong pang-akademiko sa bansa na nagtuturo ng mga kurso sa Pelikula sa antas batsilyer at master.

Mainam na patuloy na ipaalala sa atin hindi lang ang husay ng Kolehiyo kundi ang dangal ng paggamit ng angking kahusayan para sa bayan. Sa kaso ng CMC Month, ito ay hindi simpleng pagdiriwang dahil inaalala natin ang susing papel ng midya sa paghuhubog ng opinyong pampubliko at sa pakikibaka para sa makabuluhang pagbabago. Malinaw ang paninindigan ng Kolehiyo sa iba’t ibang isyung kinakaharap ng lipunan, lalo na ang mga may kinalaman sa midya at komunikasyon – sama-sama tayong nanindigan sa pagkondena sa walang-habas na pagpatay sa mga peryodista, sa pagkontra sa mga mapanupil na batas tulad ng Cybercrime Prevention Act of 2012, sa pagsuporta sa isang tunay na Freedom of Information Act, sa pagtaguyod ng network ng alternatibong midya, at sa iba’t iba pang mahalagang usapin.

Kahit sa loob ng sariling bakuran, may sarili din tayong pakikibaka. Aabot na sa limang taon ang pagkakakulong ng isa nating estudyante sa Pelikula, si Maricon Montajes na kabilang sa tinatawag na Taysan 3. Sa konteksto ng pagtataguyod natin ng isang midyang malaya’t mapagpalaya, lumalabas na ang ating pagkilos ay may tunguhin din para baguhin ang lipunan. Dito lamang natin kasi masisiguro ang kalayaan ni Maricon at ng mahigit 400 bilanggong politikal sa ating bayan.

Sadyang ito ang ginintuang selebrasyon ay kombinasyon ng sama-samang pagsasaya at pakikibaka. Patuloy nating pagsikapang makamit ang Kolehiyo at lipunang nais natin.

Maraming salamat at, muli, isang mapagpalang pagbati sa ating lahat.

Personal Blog of Danny Arao

%d bloggers like this: